WELKOM

Welkom op de website van Herman Wesselink. Deze site dient als platform om Hermans belangstelling voor en kennis van kerken, religieus erfgoed en architectuur te delen. Herman werkt aan een promotieonderzoek over kerkgebouwen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, schrijft artikelen voor tijdschriften en websites, geeft rondleidingen en lezingen en maakt maquettes, tekeningen en strips in opdracht. Op deze website vindt u hiervan een beperkte selectie in woord en beeld. Aarzelt u niet contact op te nemen wanneer u een vraag heeft of van Hermans expertise gebruik wilt maken.