WELKOM

Welkom op de website van Herman Wesselink. Deze site dient als platform om Hermans belangstelling voor en kennis van kerken, religieus erfgoed en architectuur te delen. Herman is in 2018 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp bedreigde kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. Momenteel werkt hij bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, schrijft hij artikelen voor tijdschriften en websites, geeft hij rondleidingen en lezingen en maakt hij maquettes en tekeningen in opdracht. Op deze website vindt u hiervan een beperkte selectie in woord en beeld. Aarzelt u niet contact op te nemen wanneer u een vraag heeft of van Hermans expertise gebruik wilt maken.